Radioutrustning

Wireless SET No 19 tillverkad av RCA VICTOR COMPANY Limited 1942

Apparaten arbetar med vågtyperna A1, A2 och A3. 

Sändaren avger 12-13 watt vågtyp A1 (5-7 W A2/A3) och täcker våglängderna 150 - 37.5 meter motsvarande 2000 - 8000 kp/s. 

Mottagaren är försedd med högfrekvensförstärkare med variabel förstärkningsreglering. 

Apparaten är ansluten till en horisontell halvvågsdipol vilken hänger c:a 28 meter över marken.

Läs mer om Wireless Set No 19

Byggprojekt: Tyst nätdel till Set no 19


Mottagare Collins 75A-2 för 10-160 mb

Dubbelsuperhetrodynmottagare med permabilitetsavstämd VFO. Selektivitet 6 kHz för vågtyp A2 och A3. Kristallfilter med olika bandbredder samt justerbar BFO för vågtyp A1. Mottagaren täcker kortvågsbanden 160, 80, 40, 20, 15, 11, and 10 meter.


Konverter från 17 mb till 84 mb

För att kunna lyssna på 17 mb behövdes en våglängdskonverter. 

Konstruktionen är inspirerad av den populära Elfa-konvertern för 2 mb. Konvertern på bilden ovan används tillsammans med Collins 75A-2 mottagaren.


Morsetelegrafisändare för 17 mb

Bestyckad med tre stycken 6AG7 som VFO, triplare och drivsteg samt 829B som slutsteg.. Uteffekt 15 Watt. Ansluten till en horisontell halvvågsdipol 18 meter över marken.


Radiosändare med röret 6L6GB

Detta är en av mina allra första sändare för mellanvåg och gränsvåg som byggdes i flera exemplar åren 1967-68. På den tiden var man glad om det som spikades ihop fungerade. Varför och hur saker och ting fungerade var en gåta.

Sändaren består av en s k Electron Coupled Oscillator (ECO) och innehåller två avstämda kretsar. Vridkondensatorn till vänster bestämmer frekvensen och vridkondensatorn till höger ställs in för maximal uteffekt. Som uteffektmeter används en liten glödlampa ansluten till en trådslinga och som placerats inuti anodspolen.  

Vi bygger en kopia av originalet


Jones 2 X 6L6 PP anno 1937. Jones sändaren är kristallstyrd och lämnar knappt 10 watt uteffekt

I Frank C Jones "The Radio Amateur Newcomer" från 1937 beskrivs "A Powerful CW Transmitter for Newcomers". Sändaren är uppbyggd på en ekplatta.

Uteffekt drygt 6 watt med 300 volt anodspänning.

Läs mer om sändarbygget


Mottagare BC348

Mottagaren som ursprungligen konstruerades av RCA så tidig som mitten av 30-talet tillverkades av ett flertal radiofabrikanter och verkstäder.

Mottagaren var primärt avsedd för flygradiokommunikation vanligen i B17-planen men även för landmobilt bruk i Jeepar. Även annan användning förekom. Tidiga exemplar bär beteckningen BC224.


Mottagare R1155

På beställning av Air Ministry (AM) startade Marconi 1939 utveckling av mottagare/sändare R1155/T1154, baserade på AD6872 och AD77. Marconi var vid den här tiden ledande på flyg- och fartygsradio i England. 

Systemet var avsett för större flygplan och kom att användas under andra världskriget i lätta bombplan som Blenheim och Mosquito samt i tyngre Halifax och ffa den berömda 4-motoriga bombaren Avro Lancaster.

 


Hagenuk Ha5 K 39 C

Mottagaren är återkopplad och förutom VFO-ratten så finns bara två rattar att ställa in. Volym och återkoppling. En stor spak i mitten medger intoning av sändaren och det går fint att komma exakt på samma frekvens som motstationen. Apparaten på bilden är tillverkad 1942.

"Verwendung bei motorisierten Marine-Nachrichteneinheiten, Küstbefestigungen, oder als Bordfunkerät auf kleinen Schiffen."

 


Gamlemark Radio SK7LT